Upper Leg Wax

Upper Leg Wax

$69.00
Upper Leg Wax - 30 mins

Upper Leg Wax & Bikini - 30 mins

Upper Leg Wax & High Bikini - 30 mins

Upper Leg Wax & Brazilian - 30 mins

Upper Leg Wax & Brazilian Strip - 30 mins

Upper Leg Wax & Brazilian Strip Top - 30 mins